dimecres, 22 d’abril de 2015

Proclamació de Candidats a les Eleccions a Vocals

A les 24.00 h. del dia 21 d'abril de 2015 els candidats que han manifestat la seva voluntat de participar a les Eleccions a vocals a la Junta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida han estat els següents:

  • Ma Carmen De Andrés i Delgado
  • Rosa Nadal i Alàs
  • Martí Sangenís i Mir
  • Herminia Tomàs i Mauri
  • Josep Ll. Valls Casals

Lleida, 22 d'abril de 2015

El Secretari
Ramon Piñol

diumenge, 12 d’abril de 2015

30è Aniversari de l'Hospitalitat de LLeida-Sortida de Pasqua 2015


Celebració del 30è Aniversari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida

Data: 25/d’abril/2015

Sortida de Pasqua:     Monestir de Vallbona de les Monges
Assemblea i dinar::    Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat
“LOURDES, L’ALEGRIA DE LA MISSIÓ”
Programa
07.30.  Sortida de Santa Tereseta(Plaça de les Missions)
07.45.  Sortida de La Bordeta (Inici del c. Palauet)
08:30.  Eucaristia al monestir de Vallbona de les Monges
09:15.  Reflexió espiritual a càrrec de la Mare Abadessa
10.30.  Visita guiada al monestir
12.15.  Arribada a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat
12.30.  Assemblea de l’Hospitalitat
14.30.  Dinar de germanor (paella comunitària)
16.30.  Activitats lúdiques
18.00. Xocolatada de comiat
20.00.  Eucaristia (opcional)
IMPORTANT!!!!
(1)  Inscripcions: Caldrà inscriure’s obligatòriament abans del dia 15 d’abril a alguna de les següents opcions:
1.    Sortida a Vallbona de les Monges + dinar de germanor (15€)
2.    Dinar de germanor a la Parròquia de Montserrat (10€)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Ramon M. Reig               629 260 173
Mn. Manel Mercadé         648 940 503
Franz J. Hengesbach       620 205 409
Dolors Huguet                973 203 706
Herminia Tomàs              651 982 367Assemblea de l'Hospitaliat 2015


Convocatòria de l’Assemblea de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida amb eleccions de vocals a la Junta Directiva

Em plau convocar l’Assemblea de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida, amb elecció dels vocals de la Junta Directiva, que tindrà lloc el dissabte 25 d’abril de 2015, a les 12:30 en primera convocatòria i a les 13:00 hores en segona a la Sala Social de la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida.

Presentació de candidats
§  Els candidats/es que vulguin presentar-s’hi ho podran fer fins a tres dies abans de les eleccions; ho han de fer per escrit adreçat al president de l’Hospitalitat o per mail (hospitalitatdelourdes@bisbatlleida.org).
§  Poden ser candidats/des tots/es els/les hospitalaris/es de ple dret (els que hagin participat dues vegades consecutives, o tres de forma alterna, en els pelegrinatges diocesans al Santuari de Lourdes).

Proclamació de les candidats

A l’endemà de la finalització del termini de la presentació (tres dies abans de l’assemblea), el president proclamarà les candidats al blog de l’Hospitalitat. (hospitalitatdelleida.blogspot.com)

Presentació dels candidats

§  Els candidats proclamats podran adreçar-se, el mateix dia de l’Assemblea, a tots els assistents per exposar els motius pels quals es presenten i que els agradaria fer a partir de la seva elecció.

Votació

§  La votació és personal mitjançant acreditació prèvia.
§  La votació es realitzarà el dissabte 25 d’abril de 2015, a les 13 hores en la celebració de l’Assemblea Ordinària de l’Hospitalitat (el lloc concret de la votació s’anunciarà el mateix dia).
§  Els electors podran votar un màxim de quatre candidats
Calendari de Dates
Terminis de presentació de candidats: del 7 d’abril fins el 21 d’abril de 2015
Lloc de presentació de candidats:
§  per escrit adreçat al president de l’Hospitalitat i a l’adreça de la seu social de l’Hospitalitat: c. Acadèmia, 17 (Casa de l’Església-Acadèmia Mariana).

Proclamació de les candidats: 22 d’abril de 2015
Presentació dels candidats: 25 d’abril de 2015
Votació: 25 d’abril de 2015